De Bitcoin is een online betalingsmiddel en een goedkope en veilige manier om betalingen te kunnen verwerken. Voor de consument kan dit erg handig zijn. Binnen één klik op de knop staat het geld op het account van de tegenstander. Maar wat kan de Bitcoin betekenen voor bedrijven? En hoe kunnen bedrijven gebruikmaken van de voordelen van de Bitcoin?

Lage transactiekosten

De Bitcoin is een systeem met een sterke en crypografische beveiliging. Het is geen ingewikkeld systeem, waardoor de kosten voor de transacties heel laag of nul zijn. Bovendien komt er geen tussenpartij, zoals een overheid, bank of andere instantie, aan te pas. Hierdoor kunnen er op een goedkope en efficiënte manier transacties verwerkt worden. Voor een snellere bevestiging wordt er wel aangeraden om kosten te betalen.

Snelle betalingen

Bitcoins hebben geen vaste (fysieke) locatie. Hierdoor kunnen er heel gemakkelijk ook internationale betalingen worden gedaan. Van Afrika naar Amerika? Dan staat het binnen tien minuten op jouw account of die van de tegenstander. Er komt geen bank aan te pas die drie werkdagen nodig heeft om het geld op de juiste plek te krijgen. Verder is het mogelijk om zoveel Bitcoins te versturen als je wilt. Hier zijn geen limiet, locatie, vertraging of transactiekosten aan verbonden.

Fraudebeveiliging

Als bedrijf ken je vast wel de problemen met de PayPal of creditcardbetalingen die later worden teruggedraaid. Dit wordt terugboekingsfraude genoemd. Dit kan leiden tot hogere prijzen en een beperkt marktbereik. Hierdoor worden klanten op hun beurt weer benadeeld. Bitcoin betalingen zijn onomkeerbaar. Dit maakt het voor bedrijven veiliger om via Bitcoin betalingen doen, doordat de diefstalkosten niet meer bij de verkopers liggen.

Boekhouding is transparant

Organisaties zijn verplicht om boekhoudingsdocumenten te produceren over al hun activiteiten. Met Bitcoin kan er informatie verstrekt worden die leden van het bedrijf kunnen gebruiken om transacties en saldi te verifiëren. Hierdoor wordt er met de Bitcoin een grote transparantie geboden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld non-profitorganisaties het publiek inzage geven in wat er aan donaties is ontvangen.

Gratis vorm van publiciteit

Bitcoin is nog een vrij nieuwe markt. Dit betekent dat ze de beheerders van de Bitcoins wallets nog opzoek zijn naar diensten en producten om hun Bitcoins aan uit te geven. Dit kan voor bedrijven nieuwe klanten opleveren. Door de Bitcoin als betalingsmiddel te accepteren kunnen er klanten gewonnen worden. Bedrijven die op het internet opereren, doen er vaak goed aan om nieuwe manieren van betaling te accepteren.

Functie voor meerdere handtekeningen

Doordat de Bitcoin een functie heeft voor meerdere handtekeningen, kunnen de Bitcoins alleen worden uitgegeven wanneer een deel van een groep mensen de transactie autoriseert. Denk bijvoorbeeld aan een raad van bestuur die wil verhinderen dat een lid uitgaven doet, zonder hierbij toestemming te hebben gekregen van de andere leden. Bovendien kan er na worden gegaan welke leden de betaling hebben toegestaan. Hier kan een bedrijf tevens gebruik van maken.

PCI-compliance is niet nodig

Als bedrijf kan het accepteren via internet een behoorlijk proces zijn. Er moeten langdurige beveiligingschecks plaatsvinden om uiteindelijk te voldoen aan de zogenoemde PCI-standaard. Bitcoin heeft wel als eis dat je portemonnee en betalingsverzoeken zijn beveiligd. Echter ben je niet verantwoordelijk voor de kosten en het verwerken van gevoelige informatie van klanten, zoals creditcardnummers.

Rate this post
(Visited 44 times, 1 visits today)